top of page

privacy policy

Scroll naar beneden voor Nederlands

 

Privacy Policy for roosfekkes.com (Company name: Roos Fekkes design)

Last Updated: 13/04/2024

Welcome to roosfekkes.com. This privacy policy outlines how Roos Fekkes design (we) collects, uses, and protects information when you visit the Website or make purchases. By using the Website, you agree to the terms of this Policy.

1. Collected Information:

(a) Personally Identifiable Information (PII): When placing an order, we collect certain personal information, such as your name, address, email address, and phone number. This information is used for order processing, product delivery, and communication regarding your purchases. (b) Non-personal Information: We may also collect non-personal information, such as the type of browser you use, your computer's operating system, and other technical details that help us enhance the user experience.

2. Use of Information:

(a) We use your personal information solely for order processing, product delivery, and maintaining communication with you about your purchases. (b) We do not share personal information with third parties without your explicit consent unless required by law.

3. Information Security:

We take reasonable measures to protect personal information from unauthorized access, use, or disclosure. However, we cannot be held responsible for security breaches beyond our control.

4. Website Host:

Our website is hosted on Wix, a third-party service. Wix has access to certain information as described above to provide hosting services. However, we have no control over Wix's activities and refer to Wix's privacy policy for more information on how they handle data (https://nl.wix.com).

5. Cookies:

We may use cookies to enhance the user experience. You can disable cookies in your browser settings, but this may affect certain features of the Website.

6. Changes to the Privacy Policy:

We reserve the right to modify this privacy policy at any time. It is advisable to regularly review this policy for updates.

7. Contact Information:

For questions or comments regarding this privacy policy, please contact us at fekkesroos@gmail.com

By using the Website, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to this privacy policy.

Scroll to the top of the page for English

Privacybeleid voor roosfekkes.com (bedrijfsnaam: Roos Fekkes design)

Laatst Bijgewerkt: 13/02/2024

Welkom bij roosfekkes.com. Dit privacybeleid beschrijft hoe Roos Fekkes design informatie verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer je de Website bezoekt of posters koopt. Door de Website te gebruiken, stem je in met de voorwaarden van dit Beleid.

1. Verzamelde Informatie:

(a) Persoonlijke Identificeerbare Informatie (PII): Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt voor het verwerken van bestellingen en het leveren van producten. (b) Niet-persoonlijke Informatie: We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen, zoals het type browser dat je gebruikt, het besturingssysteem van je computer en andere technische details die ons helpen de gebruikerservaring te verbeteren.

2. Gebruik van Informatie:

(a) We gebruiken je persoonlijke informatie uitsluitend voor het verwerken van bestellingen, het leveren van producten en het onderhouden van communicatie met jou over je aankopen. (b) We delen geen persoonlijke informatie met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

3. Informatiebeveiliging: We nemen redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Echter, we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor beveiligingsinbreuken die buiten onze controle liggen.

4. Websitehost:

Onze website wordt gehost op Wix, een derde partij. Wix heeft toegang tot bepaalde informatie, zoals hierboven beschreven, om de hostingdiensten te verlenen. We hebben echter geen controle over de activiteiten van Wix en verwijzen naar het privacybeleid van Wix voor meer informatie over hoe zij omgaan met gegevens. (https://nl.wix.com)

5. Cookies:

We maken mogelijk gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt cookies uitschakelen in je browserinstellingen, maar dit kan van invloed zijn op bepaalde functies van de Website.

6. Wijzigingen in het Privacybeleid:

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Het is raadzaam dit beleid regelmatig te controleren op updates.

7. Contactgegevens:

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, neem contact met ons op via fekkesroos@gmail.com

Door de Website te gebruiken, erken je dat je dit privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

bottom of page